Natuurmuseum Fryslân

Voor het Natuurmuseum Fryslân heb ik de publicatiefoto’s gemaakt voor de tentoonstelling “Help Pake en Beppe de terp op” (2016).